Infoavond voor nieuwe kleuters.

We geven jullie graag wat meer uitleg omtrent onze visie en werking.
Kom gerust eens langs!