Onze school bestaat uit 3 vestigingen.

In de hoofdafdeling, gelegen in de Aalststraat 180 bieden we onderwijs aan voor kinderen van 2,5 jaar tot het zesde leerjaar.

In de wijkschool gelegen in de deelgemeente Bevere, bieden we eveneens onderwijs aan voor kinderen van 2,5 jaar tot het 6de leerjaar.

In het kleinste schooltje van Oudenaarde, gelegen in Eine is er enkel maar kleuteronderwijs. De 3 leeftijden zitten hier samen in één klas.

In onze school heerst een gezellige sfeer die maakt dat leerlingen, leerkrachten, ouders en directie vlot en opbouwend met elkaar communiceren en omgaan.

Het leuke aan onze school is dat iedereen er zo goed als iedereen kent. De kinderen kunnen dan ook rekenen op een benadering die heel deugddoend is.

De kinderen voelen zich hierdoor bij ons geen nummer.

Integendeel zelfs, ze krijgen de nodige aandacht en voelen zich iemand waarmee wel degelijk rekening wordt gehouden.

Om het omgaan met elkaar onder de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen eisen wij wel dat de kinderen respect, eerbied en waardering opbrengen voor elkaars eigenheid.

Ook de zorg voor elkaars materiaal, de gebouwen, de leefomgeving en ons prachtig stukje natuur is een bekommernis waar iedereen de nodige aandacht aan moet besteden.

Wij bewaken steeds ons kwalitatief onderwijs en de positieve attitudevorming om de kinderen een opvoeding te geven tot vrije, sociale, milieubewuste en gezonde mensen zodat ze later met beide voetjes op de grond kunnen staan in de steeds evoluerende maatschappij.

Binnen onze scholen wordt veel aandacht besteed aan zorg.

Wij trachten gelijke kansen op maximale ontplooiing te realiseren voor al onze kleuters en leerlingen.

Samenwerking en participatie zijn op onze scholen geen loze begrippen. Wij streven naar een positieve samenwerking met alle participanten rond onze basisscholen, maar de samenwerking met de ouders blijft daarbij prioritair.

Goede, heldere communicatie, betrokkenheid, luisterbereidheid, erkenning van de wederzijdse verantwoordelijkheden in het opvoedingsproces en vooral vertrouwen zijn daarbij heel belangrijk.

Kortom, we gaan voor een waarde(n)vol onderwijs!

De directie,

Het team “De Wereldbrug”