Kinderen, die de dichtstbijzijnde officiële school bezoeken en waarbij de afstand tussen de woonplaats/verblijfplaats en de school, berekend via de kortste weg, groter is dan 4 km, kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Dit leerlingenvervoer wordt georganiseerd door De Lijn met onze schoolbus. Alle andere kinderen, die op minder dan 4 km van de school wonen, hebben geen recht op vervoer met de bus.

In het begin van het schooljaar krijgt elke leerling, die meegaat met de bus, een busreglement mee, dat ondertekend moet worden. Dit reglement moet gerespecteerd worden zowel door de ouders als door de leerlingen. Als dat niet gebeurt, heeft de directie het recht om de leerling voortaan te verbieden nog met de bus mee te rijden.

Voor meer info kan u contact opnemen met Elie Boxstael.

Dit kan telefonisch op het nr. 055/33.45.60 of via mail op volgend e-mailadres elie.boxstael@dewereldbrug.eu.