Voor inschrijvingen kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met

de directie mevr. Mieke Vanmaercke op het nr. 055/33.45.60