Sinds 1 september 2005 wordt de opvang georganiseerd door de Stad Oudenaarde. De kostprijs hiervan bedraagt € 1,10 per begonnen halfuur. Hiervoor verwijzen we naar de reglementering van de opvang, die bij het begin van het schooljaar aan alle betrokken ouders wordt overhandigd. De regels in dit reglement dienen door zowel de ouders als de leerlingen gerespecteerd te worden.

Er wordt dagelijks opvang voorzien tussen 7u en 8u en tussen 16u en 18u.

Ook op woensdagnamiddag is er opvang voorzien t.e.m. 18 uur.

 Vanaf 8 uur en tot 16 uur wordt er toezicht gehouden door 1 of meerdere leerkrachten.

Op woensdagnamiddag is dit tot 12.30 uur