Op dinsdag 4 oktober komt de schoolfotograaf langs!

Trek dus je mooiste kleren aan

en leg je haren net.

Met je breedste glimlach

wordt het dolle pret!