Tijdens de voorleesweek staat uiteraard het voorlezen centraal. Mevrouw directeur, juffen en (groot)ouders komen die week voorlezen in de klas. Ook oudere leerlingen zullen voorlezen aan jongere leerlingen. Lezen jullie thuis ook eens extra voor?