Tijdens de voorleesweek kwamen mevrouw directeur, juffen en (groot)ouders voorlezen in de klas.

Wat was (voor)lezen fijn; voor groot en klein!