Op dinsdag 12 december zette de leerlingenraad een actie om geld in te zamelen op poten.

Tijdens de speeltijd werden er pannenkoeken en chocolademelk verkocht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opbrengst gaat integraal naar “De warmste week” want ook wij vlammen mee voor het  ‘opgroeien zonder zorgen’!

Op dinsdag  19 december zullen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar deze opbrengst eigenhandig te Brugge overmaken.

U vlamt toch ook mee?